Жагловська Олена Миколаївна

Навчально-методична робота

За період роботи сновне навчальне навантаження виконувалось з таких курсів:
- мікроелектронні прилади — лабораторні та практичні заняття;
- вакуумна та плазмова електроніка — курсові роботі;
- технологічні основи електроніки — лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, курсові роботи;
- прилади з від'ємним опором — лекції, практичні заняття;
- електронні сенсори — лекції, практичні заняття;
- електронні сенсори і перетворювальні прилади — лекції;
для студентів напрямів підготовки 6.050801 - “Мікро- та наноелектроніка”, 6.050802 - “Електронні пристрої та системи”, 7.050801 - “Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої”, 7.050802 - “Електронні прилади та пристрої”.
    Протягом зазначеного періоду всі види навчальних занять проводились на достатньому  науково-методичному рівні, про що свідчать результати взаємовідвідувань, відвідувань занять завідуючим кафедри та відгуки викладачів кафедри. Якість проведення навчальних занять заслуговує на оцінку «відмінно».
Була керівником одного дипломного проекту, а також керівником трьох бакалаврських дипломних робіт.

Методична робота

    За період з 2011 року було опановано такі дисципліни: мікроелектронні прилади; вакуумна та плазмова електроніка; технологічні основи електроніки; прилади з від'ємним опором; електронні сенсори; електронні сенсори і перетворювальні прилади;
    До дисципліни “Мікроелектронні прилади” оновлено лабораторні роботи в середовищі програми Proteus 7.6.
    До дисципліни “Вакуумна та плазмова електроніка” розроблено та оновлено завдання до курсових робіт.
    До дисципліни “Технологічні основи електроніки” розроблено та оновлено лекційні курси, розроблено практичні заняття, лабораторні роботи в середовищі Mathkad 6, Microwind 3.0, розроблено завдання до курсових робіт.
    До дисципліни “Електронні сенсори” розроблено лекційні курси та практичні заняття.
    До дисципліни “Електронні сенсори та перетворювальні прилади” розроблено лекційні курси.
Співавтор у створенні методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади» для студентів спеціальності 7.05080101 – «Мікро- та наноелектроніка», навчального посібника «Статистична фізика» з дисциплін «Статистична фізика», «Фізичні основи електроніки» для студентів напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 «Електронні пристрої та системи». Співавтор у створенні дистанційного курсу «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади».

МВ_до_КР_ТОЕ (813,99kb)

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  «Технологічні основи електроніки» для студентів напряму підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» / Уклад. Жагловська О. М. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 34 с. (888,38kb)

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Напівпровідникові та мікроелектронні прилади» для студентів напряму «Мікро- та наноелектроніка». - /Уклад. В. С. Осадчук, О.М. Ільченко – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 19 с.  (528,92kb)

3. Статистична фізика : навчальний посібник / В. В. Мартинюк, О. М. Жагловська – Вінниця : ВНТУ, 2014 р. – 81 с.  (1,55Mb)

4. Прилади з від’ємним опором : лабораторний практикум / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 63 с (1,24Mb)

5. ПЛІС та їх програмування : лабораторний практикум / Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 57 с.