Жагловська Олена Миколаївна

Публікації

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

асистента  кафедри електроніки

ЖАГЛОВСЬКОЇ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ

 

п/п

Назва

Хара-ктер

робо-ти

Вихідні дані

Обсяг сторі-нок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Праці надруковані до вступу в аспірантуру

1

Фототранзистор як фоточутливий елемент в оптичних сенсорах на основі складних транзисторних структур

друк

ХХХV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств. – Вінниця, 2006 р.

1

Осадчук В.С.

Барабан С.В.

2

Мікроелектронний частотний перетворювач оптичного випромінювання

друк

ХХХVI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств. – Вінниця, 2007 р.

1

Осадчук В.С.

3

Аналіз сучасного стану реалізації фоточутливих перетворювачів

друк

Научно пространство на Европа 2008: IV міжнародна науково-практична конференція, 15 – 30 квітня 2008 р.: матеріали конф. – Софія, 2008. – С. 310.

8

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

4

Аналіз методів вимірювання температури на основі піроелектриків

друк

Сучасні наукові досягнення 2008: IV міжнародна науково-практична конференція, 2008 р.: матеріали конф. – Przemysl, 2008. С. 3 – 11.

9

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

5

Розробка математичної моделі мікроелектронного перетворювача оптичного випромінювання

друк

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2008. –№ 1 (15). – С. 160 – 170.

11

Розробка мат_моделі_МПОВ (229,98kb)

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

6

Фотореактивний ефект в МДН-транзисторних структурах з двостороннім освітленням каналу

друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2008. № 4. – С. 92 – 98.

7

Фотореакт_ефект_МДН_структ_двостор_освітл (791,31kb)

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

7

Розробка радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури на основі структури метал-сегнетоелектрик-напівпровідник

друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2008. № 3. – С. 9497.

 

4

Розробка_радіовим_МПТ_на основі_МСН (315,82kb)

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

8

Розробка мікроелектронних перетворювачів теплової потужності у частоту на основі транзисторних структур з від’ємним опором

друк

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2008. № 1. – С. 133 – 139.

7

Розробка мікроелектронних перетворювачів теплової потужності (574,02kb)

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

9

Мікроелектронний вимірювач оптичної потужності

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01J 1/4; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет № 30177; Заявл. 19.11.2007; Опубл. 11.02.2008; Бюл.№ 9

2

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

10

Мікроелектронний пристрій для виміру оптичної потужності

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 30180; Заявл. 19.11.2007; Опубл. 11.02.2008; Бюл.№ 3

2

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

11

Мікроелектронний вимірювач оптичного випромінювання

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 31974; Заявл. 27.12.2007; Опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8.

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

12

Мікроелектронний пристрій для виміру оптичного випромінювання

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; 31603; Заявл. 27.12.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7.

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

13

Пристрій для вимірювання теплової потужності

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01J 5/58; заявник і патентовласник ВНТУ; № 31065; Заявл. 19.11.2007; Опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

14

Пристрій для виміру температури

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01К 7/00.; заявник і патентовласник ВНТУ; № 31170; Заявл. 17.12.2007; Опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

15

Мікроелектронний сенсор температури

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01К 7/00; заявник і патентовласник ВНТУ; № 31510,; Заявл. 17.12.2007; Опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

16

Мікроелектронний сенсор теплової потужності

друк

Патент України на корисну модель  МПК G 01J 5/58; заявник і патентовласник ВНТУ; № 31114; Заявл. 03.12.2007; Опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

17

Перетворювачі оптичної потужності на основі польових фототранзисторів з двостороннім освітленням каналу

Елект-рон-ний ресурс

IХ Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах» (КУСС-2010). – Вінниця, 21 – 24 жовтня 2008 р. Режим доступу до ел. ресурсу:

http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2008/materials/subsection_2.1.pdf

1

Осадчук В. С.

Праці надруковані за перший рік навчання в аспірантурі

 

 

 

 

 

 

18

Мікроелектронний радіовимірювальний оптичний перетворювач з частотним виходом для вимірювання рівня рідини

друк

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009): IV міжнародна науково-технічна конференція, 08 – 10 жовтня 2009 р.: матеріали конф. – Вінниця, 2009. – С. 80.

1

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

19

Мікроелектронний частотний сенсор оптичного випромінювання для моніторингу довкілля

друк

IІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: міжнар. наук.-техн. конф., 23 – 26 вер. 2009 р.: матер. конф. – Вінниця, 2009. – С. 317 – 320.

4

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

20

Радіовимірювальні функціональні оптичні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором

друк

Комп’ютерні науки та інженерія (CSE-2009): ІІІ Міжнародна конференція молодих вчених, 14 – 16 травня 2009 р.: матеріали конф. – Львів, 2009. – С.310 – 312.

 

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

21

Перетворювачі оптичної потужності на основі польових фототранзисторів з двостороннім освітленням каналу

Ел. ресурс

„Наукові праці ВНТУ”. №.3

Вінниця, 2009.- С.1 - 7. Режим доступу до ел. ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-3/2009-3.files/uk/09ovsioc_ua.pdf

7

Осадчук В.С.

22

Мікроелектронний сенсор оптичної потужності

друк

Патент України на винахід МПК G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 87584; Заявл. 19.11.2007; Опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

23

Транзисторний фоточутливий сенсор з двостороннім освітленням каналу

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 42210; Заявл. 06.02.2009; Опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12

2

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

24

Мікроелектронний вимірювач оптичного випромінювання з частотним виходом

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 42211; Заявл. 06.02.2009; Опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

25

Пристрій для вимінювання оптичної потужності з частотним виходом на основі фоточутливих транзисторів

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 42212; Заявл. 06.02.2009; Опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

26

Мікроелектронний сенсор оптичної потужності з частотним виходом

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 42205; Заявл. 06.02.2009; Опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

27

Мікроелектронний сенсор оптичного випромінювання на основі транзисторної фоточутливої структури

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 42207; Заявл. 06.02.2009; Опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

28

Мікроелектронний пристрій для вимірювання теплової потужності

друк

Патент України на винахід, МПК G 01J 5/58 G 01К 7/00; заявник і патентовласник ВНТУ; № 87585; Заявл. 19.11.2007; Опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

Праці надруковані за другий рік навчання в аспірантурі

29

Мікроелектронний оптичний перетворювач для вимірювання рівня рідини

Ел. ресурс

Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2010. - №2. Режим доступу до ел. ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010-2/2010-2.files/uk/10vsollm_ua.pdf

9

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

30

Вольт-амперна характеристика радіовимірювального оптичного перетворювача на основі двох МДН-транзисторів

друк

„Вісник” Вінницького політехнічного інституту. №4.-Вінниця, 2010. - С.85 - 89

 

5

ВАХ РОП_на_основі двох МДН (237,79kb)

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

31

Мікроелектронний сенсор рівня рідини з частотним виходом

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 55475; Заявл. 05.07.2010; Опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

32

Мікроелектронний частотний сенсор оптичної потужності

друк

Патент України на корисну модель, МПК Н 01L 27/00 G 01J 1/44; заявник і патентовласник ВНТУ; № 55474; Заявл. 05.07.2010; Опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

33

Транзисторний піроелектричний температурний сенсор

друк

Патент України на винахід, МПК (2009); заявник і патентовласник ВНТУ; № 90032; Заявл. 19.05.2008; Опубл. 25.03.2010, Бюл. № 23

3

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

34

Мікроелектронний частотний перетворювач густини оптичної потужності з активним індуктивним елементом

друк

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – №2(20). – С. 210 – 218.

9

мікроелектронний частотний перетворювач густини опт.потужності (507,97kb) 

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

35

Частотний перетворювач оптичного випромінювання на основі двох МДН-транзисторів

друк

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: міжнар. наук-техн. конф., 19 – 21 трав. 2010 р.: матер. конф. – Вінниця, 2010. – С. 307 – 308.

2

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

36

Мікроелектронний частотний перетворювач оптичного випромінювання

друк

Photonics-ODS 2010: V Міжнародна конференція з оптоелектронних інформаційних технологій, 28 – 30 вер. 2010 р.: матер. конф. – Вінниця, 2010. – С. 186.

1

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

37

Перетворювачі оптичної потужності на основі кремнієвих сонячних елементів

Ел. ресурс

Х Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах» (КУСС-2010). – Вінниця, 19-21 жовтня 2010 р. Режим доступу до ел. ресурсу:

http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2010/materials/subsection_2.3.pdf

1

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Праці надруковані за третій рік навчання в аспірантурі

38

Визначення вольт-амперної характеристики оптичного перетворювача на основі МДН-транзисторної структури з від’ємним опором та з активним індуктивним елементом 

друк

Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №3. – С. 166 – 171.

6

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

39

Мікроелектронний перетворювач густини оптичної потужності на основі кремнієвих сонячних елементів

друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – №.2 – С. 151 – 157.

7

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

40

Радіовимірювальний мікроелектронний перетворювач густини оптичної потужності на основі сонячної батареї

друк

Сучасні проблеми радіоелектроніки та телекомунікацій "РТ-2011": міжнар. молод. наук.-тех. конф., 11 – 15 квіт. 2011 р.: тези доповіді. – Севастополь, 2011. – С. 73.

1

Савчук Б. С.

41

Система вимірювання потужності оптичного випромінювання на основі частотних перетворювачів з від’ємним опором /

друк

Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті: міжнар. молод. форум, 18 - 20 квітня 2011 р.: матер. конф. – Харків, 2011. – С. 95 – 96.

2

Савчук Б. С.

42

Сучасний оптичний частотний перетворювач на основ сонячної батареї в системі передачі інформації на відстань /

друк

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування: міжнар. наук.-тех. конф., 19 – 21 трав. 2011 р.: матер. конф. – Вінниця, 2011. – С. 64 – 65.

2

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

43

Вимірювання оптичної потужності з можливістю передачі інформації на відстань

друк

Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: міжнар. наук.-практ. конф., 20 – 22 квіт. 2011 р.: тези доповідей – Вінниця, 2011. – С. 196 – 197.

2

Осадчук В.С., Осадчук О.В., Савчук Б.С.

44

Система вимірювання оптичної потужності з інвертованим вимірювальним каналом

друк

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС — 2011): І Міжнародна наукова конференція пам’яті професора Володимира Поджаренка, 18 – 20 жовтня 2011 р.: тези доповідей – Вінниця, 2011. – С. 180.

1

Осадчук В.С., Осадчук О.В., Савчук Б.С.

45

Система вимірювання потужності оптичного випромінювання на основі частотних перетворювачів з транзисторними структурами з від’ємним опором 

друк

Радіотехніка: всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 165. – С. 208 – 212.

5

Сист.вимірюв.потужн.опт.випром (580,31kb) 

Осадчук В.С., Осадчук О.В., Савчук Б.С.

46

Способи підвищення точності оптичних перетворювачів концентрації газів

друк

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – №. 1(21). – С. 136 – 142.

 Способи підвищення точності оптичн.перетвор (325,87kb) 

Осадчук В.С., Осадчук О.В.,

Смішний С.М.

 

 

 

 

 

 

47

Радіовимірювальний перетворювач потужності оптичного випромінювання

друк

Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012». Збірник тез доповідей шостої міжнародної НТК, м. Вінниця, 1-4 жовтня 2012 р.

1

Осадчук В.С.

Ваколюк Б.С.

48

Радіовимірювальний прилад потужності інфрачервоного випромінювання на основі структури метал-піроелектрик-напівпровідник

друк

Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012». Збірник тез доповідей шостої міжнародної НТК, м. Вінниця, 1-4 жовтня 2012 р.

1

Осадчук О.В.

Барабан С.В.

49

Оптичний перетворювач з частотним виходом для вимірювання рівня рідини

друк

ІІ Міжнародна наукова конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2013), 29-30 жовтня, 2013 р. Збірник тез доповідей. – Вінниця, 2013. – 288 с.

1

А.С. Максимчук

І.О. Кондрацький

50

Математична модель сенсора оптичної потужності на основі автогенератора

друк

Контроль і управління в складних

системах (КУСС-2012). ХІ Міжнародна конференція. Тези

доповідей. м. Вінниця, 9-11 жовтня

2012 року. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – 283 с.

 

1

Осадчук В.С.

Ваколюк Б.С.

 

 

 

 

 

 

51

Огляд гальваномагнітних вимірювачів параметрів магнітного поля

друк

Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія:Автоматика та приладобудування.-Х.: НТУ «ХПІ».-2013.-№8(982).-128с.

7

Осадчук В.С., Осадчук О.В., Білилівська О.П.

52

Оптико-електронний перетворювач сонячної енергії у частотний сигнал

друк

Сборник научных трудов V Международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники». г. Харьков, 30 сентября – 5 октября 2012. – 446 с.

4

Осадчук В.С., Осадчук О.В.

53

Частотний вимірювальний перетворювач потужності інфрачервоного випромінювання

друк

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – Том 25, № 1. – С 82-87.

7

ЧВП потужності ІЧВ (326,07kb)

Осадчук О.В.,

Барабан С.В.,

Звягін О.С.

54

 ПЛІС та їх   програмування

 

друк ПЛІС та їх програмування : лабораторний практикум / Ратушний П. М., Жагловська О. М., Огородник К. В. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 57 с. 094_Ратушний П. М., Жагловська О. М._ЛП (2,21Mb)  Ратушний П.М., Огородник К.В.
55  Прилад для   вимірювання   вологості   повітря чистих кімнат 

друк

Вісник ХНУ. – 2014. – №4. – С. 60-64   Осадчук О.В., Савицький А.Ю
56  Математична модель сенсору теплового випромінювання на основі структури метал-піроелектрик-напівпровідник друк Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2014. – Том 27, № 1. – С 168-175.   О. В. Осадчук, С. В. Барабан, Р. І. Безносюк
57 Частотний ультразвуковий витратомір газу друк Патент України на корисну модель  МПК G 01F 23/00; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет № 94639; Заявл. 26.05.2014; Опубл. 25.11.2014; Бюл.№ 22  

Осадчук В.С., Осадчук О.В.

Осадчук Я.О
58 Тепловізор на основі інфрачервоного сенсору з відємним диференційним опором друк Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2015». Збірник тез доповідей 7-ї міжнародної НТК, м. Вінниця, 21-23 квітня 2015 р. Вінниця: ВНТУ, 2015. – С. 115.  

Осадчук О.В.

Барабан С. В.

Осадчук Я.О.
59 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом :  друк монографія. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 168 с.    В. С. Осадчук, О. В. Осадчук
60 Перетворювач магнітного поля на основі магніто діода та активного індуктивного елемента друк  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №1. – С. 75-78.  

Осадчук О.В.

Мартинюк В.В
61

Дослідження генератора електричних коливань на основі схемотехнічного аналога лямбда-діода в якості типового динамічного кола систем радіоавтоматики

друк Materials of the XII international scientific and practical conferenceFundamental and applied science –  2016”, Sheffield, october 30 – November 7, 2016. Sheffield: Science and education ltd, 2016 – P. 21 – 23.   Барабан С.В..
62 Математична модель формування в кремнієвих пластинах p-n переходів та прихованих шарів при дії УЗ коливань і механічних напружень друк Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №3. – С. 58 – 63. vottp-2015-3_Математична модел формування р-п переходів (15,19Mb) 

Криночкін Р.В.

Рогозіна Л.А
63 Інфрачервоний сенсор з від’ємним диференційним опором для контролю працездатності елементів радіоелектронної апаратури друк Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2016. – Том 31, № 1. – С 65-73. Інфрачервоний сенсор (409,95kb) 

Осадчук В.С.

Осадчук О.В.

Барабан С.В.
64 Перетворювач магнітного поля на основі магніточутливого діода та активно – індуктивного елемента друк Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – №1. – С. 93 – 97.

vottp-2017-1_Перетворювач магнітного поля (11,43Mb) 

Осадчук О.В.

Мартинюк В.В.

Крилик Л.В.